Duhovna čistoća za lakši, bolji i kvalitetniji život

Dovoljno je na trenutak zastati i osvrnuti se oko sebe. Dovoljno je  na trenutak zastati i pogledati istini u oči. Dovoljno je na trenutak pogledati istini u oči i vidjeti istine koje su bolne, ali nisu bolne za svakoga, već su bolne za one ljude koji vole sve oko sebe. Puno ljudi živi na neispravan način, vodeći se vlastitim … [Pročitajte više...]