Život je vrlo zanimljiv, a najveću zanimljivost mu daju sami ljudi. Činjenica je da život ne čine samo ljudi i …