Trputac ili latinski naziv Plantago major Drugi naziv: širokolisni i uskolisni trputac, velika bokvica, bukvica, paskavica Trputac raste na zapuštenim …