Trputac

Trputac ili latinski naziv Plantago major Drugi naziv: širokolisni i uskolisni trputac, velika bokvica, bukvica, paskavica Trputac raste na zapuštenim zemljištima i livadama, stazama i putevima, te u vlažnim grabama od nizina do visokih planinskih područja. Za lijek se skupljaju listovi koji se suše u tankim slojevima na prozračnom … [Pročitajte više...]