Duša!!! Ta moć koja se krije u nutrini nikada nije nametljiva, već stidljivo čeka trenutak kada će biti pozvana, kada …