Već smo bili pisali da u današnje vrijeme vlada psihički način života, točnije, ljudi se sve više i više vode …