Svi su se u životu barem jednom susreli sa lažima, bilo da su je čuli ili je izgovorili. No, što …