Utjeha u životu

2 komentara
Život je potpuno nepredvidiv, nosi svakodnevno događaje prema kojima se vi trebate prilagođavati, donosi vam situacije koje u vama pokreću …