„Šutnja je zlato“ kaže jedna stara poslovica koju je izrekao netko. Teško je znati koji su tada porivi bili u …