Da bi ti bilo dobro u sadašnjosti i u budućnosti ponekad je potrebno osvrnuti se na vlastitu prošlost i malo …