Iđirot

Nema komentara
Iđirot ili latinski Acorus calamus Drugi naziv: šaš, vodena sabljica, vodeni božur, kalamus, komuš To je biljka koja raste pored …