Leća

Nema komentara
Leća ili latinski Lens esculenta Drugi naziv: leće, lečica, rugačica, sočivo, soška Smatra se da joj je domovina jugozapadna Azija, …

Ječam

Nema komentara
Ječam ili latinski naziv Hordeum sativum Drugi naziv: ječam ozimac, ječmen, bijelo žito Ječam je rasprostranjen na svim kontinentima i …