Postoji li način na koji se može dočarati molitva, postoje li riječi koje mogu približiti osjećaje, motive i razloge zbog …