Radim kao iscjelitelj i u svojem radnom iskustvu susretao sam se sa različitim situacijama. Neke od tih situacija riješile su …