Ljudi kao živa bića imaju tri cjeline koje bi trebale funkcionirati kao jednina: – DUŠA – TIJELO – PSIHA Sve …