Zarobljenici vremena

Da bi ti bilo dobro u sadašnjosti i u budućnosti ponekad je potrebno osvrnuti se na vlastitu prošlost i malo prolistati listove života koji su tamo zatvoreni, a posebnu pozornost posvetiti onim listovima života koji su ostali napola otvoreni, nedovršeni, jer sve dok se njih ne zatvori život neće moći pisati novu stranicu. Svaki dan nova … [Pročitajte više...]

Vrijednost vlastite prošlosti

Prošlost je dio života koji je iza nas, a sve ono što se desilo do sadašnjeg trenutka ne možemo promijeniti. Ne postoji alat ili radnja koja će to popraviti, jer prošlost je gotov svršeni čin, to je vrijeme koje je prošlo i postaje naše iskustvo. Prošlost je prije svega istina, ogoljena i prostrana pred nama da je vidimo i … [Pročitajte više...]

Traganje i lutanje u prošlosti

Ne zaboravite da ste hrabri onoliko koliko ste spremni sebi pružiti, da u životu postoje teški trenuci, da život ima uspona i padova. Ne zaboravite da u životu možete jedino nešto postići ako se krećete prema naprijed, bez da stalno sagledavate prošlost i loše događaje koji su se tamo desili. Ne postoji na ovom planetu osoba kojoj … [Pročitajte više...]

Uteg negativne prošlosti

Svaki trenutak koji ostaje iza vas, polako, ali sigurno postaje trenutak prošlosti, no mnogi ljudi zbog prošlosti imaju velikih problema sa kojima se suočavaju kroz život, zapravo, prošlost koju su proživjeli predstavlja  im teret sa kojim se jako teško nose. Neki nikako ne mogu prihvatiti činjenicu da se prošlost nikada neće moći … [Pročitajte više...]

Problem komunikacije među partnerima

Vrlo bitna stvar na kojoj svatko od vas kao pojedinac treba raditi je komunikacija. Komunikacija je vaše glavno sredstvo za sporazumijevanje, te ga trebate njegovati i činiti ga prilagodljivim. Komunicirajte sa svima,  te ćete se kroz život naći u raznim situacijama gdje će vaša komunikacija doći do izražaja, te sam ishod situacije … [Pročitajte više...]

Prošlost i njen utjecaj na život

Prošlost je svaki trenutak koji je iza vas, velika većina svakodnevno razmišlja o trenucima koji su iza njih i preispituju se, sa stotinu "zašto", a da pri tome ni ne slute što zapravo sebi rade. Već od samog rođenja svaka situacija koja se odvija u vašoj blizini, prije ili kasnije izaći će na površinu. Roditelji često zanemare … [Pročitajte više...]