Cijelo vaše fizičko i psihičko biće isprepleteno je živčanim sustavom, te oni djeluju kroz kompletno vaše biće na svaku stanicu, …