Iscrpljenost – posljedica puta kojim koračamo

Odmor je čovjekova potreba, tolika potreba da ako se čovjek dovoljno ne odmara može ozbiljno narušiti svoje zdravlje. Puno se danas piše o prehrani, o vježbanju, o duhovnosti, o vjerovanju i mnogim drugim stvarima koje imaju pozitivan učinak na čovjeka, ali se premalo priča o odmaranju vlastitog bića. Pokušajte se sjetiti kada ste se … [više]

Potisnuta bol najviše boli

Koliko puta ste u svojem životu osjetili bol? Ne postoji osoba koja na ovaj ili onaj način nije iskusila bol, a većina će na spomen iste pomisliti na onu bol koja se javlja na fizičkoj razini ljudskog bića. I to je točna misao, ali samo ako se sagledava tek dio, jer čovjek je biće koje se sastoji od više razina koje bi trebale činiti … [više]