Čovjek je sam po sebi kao pojava i biće vrlo fascinantan. Možeš ga gledati svaki dan i svaki dan uočiti …