Često se čuju riječi osude zbog ljubomore, ali se tada treba pitati tko daje povod drugoj strani da ima takve …