Kolin mineral

Nema komentara
Kolin je član obitelji B-kompleksa i lipotropik (pretvara masnoću u emulziju). Lako je topiv u vodi i etilnom alkoholu, bezbojan, …

Leća

Nema komentara
Leća ili latinski Lens esculenta Drugi naziv: leće, lečica, rugačica, sočivo, soška Smatra se da joj je domovina jugozapadna Azija, …