Svaka vaša misao zrači i vibrira na način kako razmišljate, jer se upravo takva misao kreće prema Univerzumu i vraća …