Kristali i kristaloterapija

Kristali su čisti dar prirode i na njima treba biti zahvalan, jer ih je priroda sama proizvela bez ruke i djelovanja čovjeka. Kristali se stvaraju unutar zemljine površine. Mogu se koristiti kao ukrasi, a mogu se koristiti i u alternativnoj medicini u svrhu iscjeljivanja, te se takav rad naziva kristaloterapija. Postoje mnoge vrste … [Pročitajte više...]