Mržnja, sama riječ toliko jaka i ubojita, a kako je kada se mrzi puno toga, više njih, kada se mrzi …