Seksualna energija i njen utjecaj na život pojedinca

Svako živo biće je energetsko biće i najbolje se osjeća kada funkcionira kroz energiju. Energija se kroz kompletno biće vodi energetskim centrima, na koje se povezuju energetske točke. U svakom od energetskih centara oslobađa se određena energija koja djeluje na vas, a može i djelovati na druge ljude. Kroz energetske centre (čakre) … [Pročitajte više...]

Tektit

Zemlja porijekla: sadašnja nalazišta Srednji i Daleki istok, Filipini, Polinezija, a može da se javi širom svijeta. Boja mu je crna ili tamnosmeđa, a nalazi ga se i u tamnozelenoj boji, mali je, staklast i gusto proziran. Vjeruje se da poboljšava komunikaciju s drugim svjetovima i da potiče duhovni rast, jer je vanzemaljskog … [Pročitajte više...]

Mijenjanje energetskog polja i zaštita aure

Ljudi su energetska bića, te kroz njihovo tijelo protječe energija. Energija oko vašeg tijela čini energetsko polje, točnije auru. Vaše tijelo ima sedam čakri, te kroz svaku od njih protječe energija za određeni dio tijela. Vaše energetsko polje (aura) u najčešćim slučajevima prikazuje se u spektru duginih boja, ako nema blokada ili … [Pročitajte više...]

Kako dolazi do bolesti?

Ljudi kao živa bića imaju tri cjeline koje bi trebale funkcionirati kao jednina: - DUŠA - TIJELO - PSIHA Sve od navedenog trebalo bi imati harmoniju, no rijetki su slučajevi gdje stvarno postoji harmonija. Naprotiv, ljudi sami sebe pokušavaju uvjeriti da su dobro, da njima ništa nije, da imaju sve. Teško je danas biti iskren i reći: … [Pročitajte više...]