Klinčić

Nema komentara
Klinčić ili latinski Caryophyllus aromaticus Drugi naziv: karanfilić Domovina klinčića je Filipinsko otočje, a za vrijeme vladavine Rimskog carstva, klinčić …

Gavez

Nema komentara
Gavez ili latinski Symphytum officinale Drugi naziv: konjski rep, crni gavez, veliki gavez Raste na vlažnim livadama, uz potoke, rijeke, …