Emocionalne traume

2 komentara
Život je nepredvidiv i čaroban. Ima lijepih i manje lijepih događaja. Nije svaki put onako kako želimo, ali zanimljivo je …