Anđeli ne mogu spriječiti svako zlo, niti vas sačuvati od pogrešaka koje činite, a na kojima učite, ali bez sumnje …