Žalosna je činjenica da je gotovo svaka osoba izložena stresu, bilo da su pod direktnim ili pak indirektnim kontaktom sa stresom, ali ono što je zabrinjavajuće je to da stres sve više djeluje na ljude, a sam stres je uzročnik svih bolesti bez obzira radi li se o fižičkom, psihičkom ili duhovnom biću.

Foto: Flickr, lindyi

Sam stres javlja se kod pojedinca zbog ubrzanog tempa života, te zbog raznih svakodnevnih obaveza ljudi ne stignu posvetiti vremena samom sebi, a kroz dan u svoje energetsko polje unosite i negativnu i pozitivnu energiju, te je na kraju dana potrebno energetsko polje očistiti od negativne energije. Zbog obaveza koje ljudi imaju, gotovo cijeli dan je na pojedincu prisutan pritisak, jer veliku većinu tih stvari pojedinac radi zato jer “mora”, a riječ moram je najveći proizvođač negativne energije koja se gomila u vašem energetskom polju i tako djeluje na vas kao na pojedinca.

Na kraju dana bi svatko  trebao pročistiti svoje energetsko polje i otkloniti negativnu energiju iz njega, jer kako se negativna energija gomila tako i raste sama doza stresa, te kako vrijeme prolazi tako stres sve više djeluje na vas, a samim time i na vašu okolinu koja je onda u indirektnom kontaktu sa stresom, te ga osjećaju više nego li žele sebi samome priznati.

Stresa i negatine energije možete se riješiti na više načina, s time da vi sami možete odabrati na koji način ćete to učiniti. Recimo možete se očistiti kroz molitvu, možete se očistiti kroz meditaciju, možete se očistiti kroz vodu i kroz energiju, a za bilo koje navedeno potrebno je svega 20 min u kojima ćete se posvetiti samo sebi i gdje će cijeli svijet tada biti samo vaš i na taj način očistiti svoje energetsko polje.

Svakodnevno radimo sa ljudima i ono što možemo reći je žalosna činjenica da gotovo 85% naših klijenata ima probleme sa stresom, bez obzira jesu li u samom stresu direktno ili pak indirektno. Još žalosnija je činjenica da su djeca već u vrlo ranoj fazi izložena stresu te zbog toga imaju teških problema, jer stres djeluje direktno na mozak i kompletno psihičko biće, a ono pak  djeluje na ostatak vašeg fizičkog i duševnog tijela.

Posao i odnosi u obitelji najveći su proizvođači stresa, te pojedini donose stres sa posla kući u obitelj i usmjeravaju ga prema bližnjima, ili pak se od kuće donosi na posao i usmjerava ga se prema radnim kolegama, a u pojedinim situacijama i prema samim klijentima i mušterijama. No bez obzira na sve vi stres možete pobijediti, samo vam je potrebno malo volje i malo vremena.

Znali smo imati teške situacije gdje je stres bio prisutan, a popratno na stres bilo je još nadovezana agresija, bezvoljnost, iscrpljenost, blokade organizma i dosta loše stanje komletnog bića, a ponajviše oštećeno psihičko biće. Sve te situacije smo uspješno riješili kroz iscjeljujuće tretmane kroz Božansku energiju, te možemo sa ponosom reći da naši klijenti danas funkcioniraju bez stresa, jer uspjeli su ga pobijediti zahvaljujući božanskoj energiji koja im je dala snagu, volju i mir, a sve ostalo samo je nadopunjavalo njihov rast.

Stres se može pobijediti, a naši klijenti mogu vam poslužiti samo kao primjer koji će i vas potaknuti da pobijedite stres u sebi i oko sebe, jer vi ste rođeni pobjednik samo ako to želite biti.

Autor: Z. Posavec