Ponekad male stvari mogu jako puno toga pokazati i ukazati, mogu ukazati na stotine stvari koje se rade krivo, mogu pokazati postupa li se ispravno i pravedno, mogu ukazati i pokazati kakav ste kao pojedinac, kao osoba i kao čovjek. Male stvari mogu vam pokazati sve, a posebice vam mogu pokazati imate li poštovanja.

Foto: Flickr, Noam, Jemima & Lila

Mnogi zapravo ni ne znaju što je poštovanje, pa tako ako se samo malo potrudite da zamijetite svijet oko sebe čut ćete stotine i stotine pogrdnih riječi koje si ljudi međusobno upućuju, čuti ćete stotine uvreda koje se upućuju, čuti ćete stotine lažnih optužbi i kletvi, čuti ćete stotine optužbi i prijetnji koje su izrečene.

Ako se još malo potrudite da zamijetite svijet oko sebe onda ćete uvidjet i vidjet koliko su ljudi zapravo drski, vidjet ćete koliko su zapravo bahati, vidjet ćete koliko su bezobrazni, vidjet ćete koliko su pohlepni i sebični, vidjet ćete koliko su zapravo egocentrično umišljeni i izgubljeni u svojem svijetu, vidjet ćete da su oni bez poštovanja prema ikome, pa i prema sebi samome.

Poštovanje je nešto što mora krenuti od vas samih, vi trebate sebe poštovati kao osobu, kao biće, kao čovjeka, jer tek kad sebe poštujete kao čovjeka onda možete poštovati i druge, jer ako ne poštujete sebe teško ćete moći razumjeti druge ljude oko sebe i s time nećete moći poštovati ono što dolazi od njih.

Ponekad ljudi očekuju da ih drugi poštuju, ali kako itko može očekivati da ga netko poštuje ako on sam sebe kao pojedinca i čovjeka ne poštuje. Kada sebe počnete cijeniti, tada ćete shvatiti da vi zapravo za sebe možete učiniti najviše, shvatit ćete da ako se poštujete da ćete težiti da sebi pružite ono najbolje, jer vi to zaslužujete.

Kada prihvatite poštovanje kao dio sebe tada ćete poštovati svaki dio sebe, tada ćete poštovati svijet oko sebe, tada ćete prihvaćati s poštovanjem sve dobro i loše, jer život vam je dan da u njemu uživate, da budete pošteni, da poštujete živi svijet oko sebe. Kroz poštovanje se pokazuje osobna kultura, jer kada poštujete sebe tada koristite i birane riječi kojima ćete se izražavati i te riječi vam zapravo otvaraju životni put.

Nije bitno kako se drugi oko vas ponašaju, bitno je kako se vi ponašate. Uvijek gledajte prvo sebe, pa onda druge. Potrudite se i kroz poštovanje izgradite sebe kao osobu u kojoj će drugi gledati kao primjer pozitive. Potrudite se jer poštovanje je nešto što je dio vas, poštovanje je odraz ljubavi i kulture, poštovanje je ono što si mnogi sami uskraćuju, poštovanje je ono što mnogi traže od drugih, ali dok vi ne probudite vlastito poštovanje ono će za vas biti nepoznanica.

Autor: Z. Posavec