Svakodnevica i tempo koji ljudi pokušavaju slijediti često znaju imati grube i bolne posljedice. Stres, nervoza, ljutnja, bijes, nezadovoljstvo, frustracije, samo su neke od negativnih vibracija koje ubrzanim tempom ulaze u energetsko polje pojedinca  i postepeno narušavaju njegovo fizičko zdravlje.

meditacija
Meditacija, Foto: Flickr, takebackyourhealthconference

Ljudi bezglavo trče za svojim ciljevima, ne mare ni za što, pa čak ni za onim signalima koje šalje vlastiti organizam. Da li je u pitanju sebičnost, pohlepa ili pak nešto treće!? Ugroziti vlastito zdravlje i život, teško je definirati zašto to ljudi rade. Možda je najbliži opis zaslijepljenost, jer većina ljudi vidi ono što želi vidjeti.

Sve je dobro kada kompletni organizam podnosi napore koji ponekada idu do krajnjih granica izdržljivosti, pa čak u pojedinim slučajevima i preko tih granica. Problem nastaje onda kada se organizam potroši i to se manifestira kao bolest.

Ljudsko biće ima mogućnost da se svakodnevno regenerira kroz energiju. Valja napomenuti da se regenerirati može samo kada je kompletno biće u balansu i kada ne postoje blokade na energetskim centrima i točkama. Možda nekome ovo zvuči nemoguće i nestvarno, ali sagledajte to kroz primjer ogrebotina i porezotina. Na početku je rana otvorena, ali svakim danom sve više srasta sve do trenutka kada ne zacijeli. To samo ukazuje na to da ljudsko biće ima mogućnost iscjeljivanja.

Zanimljivo je da ljudi, kada saznaju da je njihovo zdravlje ugroženo, preko noći žele to promijeniti. Puno njih je tada u strahu i panici i nisu svjesni da im u tom trenutku ni jedno ni drugo ne pomaže, ali to je jače od njih, jer se ljudi boje smrti.

Ono što svatko treba znati je to da organizam ne oboli preko noći, već se to dešava postepeno. Također se i postepeno vraća u normalno stanje, ako pojedinac iskreno radi na sebi i svom biću.

Većina ljudi njeguje svoju vanjštinu, jer je ona svakom oku vidljiva, ali treba imati na umu da postoji i unutarnja fizička razina koju treba njegovati, a postoji i duhovni dio bića koji također treba njegu, kao i mentalni dio. A činite li to? Njegujete li svoje kompletno biće ili ste bazirani samo na svoju vanjštinu?

Vlastito biće treba voljeti, treba ga poštivati, treba ga njegovati i osluškivati signale koje ono šalje. Uvijek treba težiti ka tome da čovjek bude cjelina, jer upravo kao cjelina osjeća se najbolje i najbolje funkcionira.

Nema potrebe vlastito biće izlagati riziku samouništenja, jer život je prevelika vrijednost da bi se prema njemu odnosilo bahato i nepromišljeno. Uvijek treba imati na umu da postupci koje pojedinac čini, prije ili kasnije dolaze u njegov vlastiti život i zbog toga prema svemu u životu treba zauzimati pošten stav i biti maksimalno susretljiv.

Zbog sebe i vlastitog života potrudi se biti ono što jesi. Svakog dana uči i rasti, igraj se. Ne opterećuj se sa jučer, niti sa sutra. Bitan je ovaj trenutak, bitno je sada, bitan si ti.

Autor: Z. Posavec