Iđirot

Iđirot ili latinski Acorus calamus Drugi naziv: šaš, vodena sabljica, vodeni božur, kalamus, komuš To je biljka koja raste pored voda stajačica ili rijeka, pokraj močvara i bara, uz potoke i jezera  i naraste do 1m visine. Podanak je također dugačak  i do 1m i raste horizontalno, a njegova debljina doseže do 3cm, a s donje strane je … [Pročitajte više...]

Imela

Imela ili latinski Viscum album Drugi naziv: lepak, mela, melina, himela, hrastova himela Na bjelogoričnom i crnogoričnom drveću nastanio se mali zeleni poluparazit imenom imela. Zeleni grmčić koji raste na samim vrhovima krošnjama stabala, djeluje kao veliko ptičje gnijezdo, ali ono je zapravo ljekovito bilje poznato iz davnina. … [Pročitajte više...]

Islandski lišaj

Islandski lišaj ili latinski Cetraria islandica Drugi naziv: planinska mahovina, islandska mahovina, planinski mah, plućnik Islandski lišaj se često naziva mahovinom, ali on je u biti pravi lišaj i jedan je od najpopularnijih pripravaka za liječenje suhog kašlja i upalnih stanja ždrijela. Raste na suhom tlu u skupinama, voli … [Pročitajte više...]