Svatko od vas ima svoje skrivene i tajne želje, neke od tih želja nalaze se u vašem umu, a dio vaših želja nalaze se u srcu i svaka ona želja koja se nalazi u srcu može biti ispunjena, samo je potrebno biti strpljiv i vjerovati u tu svoju želju.

Foto: Flickr, marina.shakleina

Želje pojedinca su različite i ne postoji pojava ili stvar koju barem jedan pojedinac na ovom planetu ne želi, jer svatko ima pravo na svoju želju i nitko kao pojedinac mu ne može tu istu želju uzeti. Samo, javlja se problem kod velike većine ljudi i njihove želje se teško ostvaruju, jer nisu dovoljno strpljivi i upravo zbog nestrpljivosti želja se ne ostvari, jer u nestrpljivosti ne postoji vjera, već očekivanje.

Recimo, puno ljudi želi biti sretno, ali to ne žele iz srca već iz uma i većinom u toj želji oni sami postavljaju uvjete koji se moraju dogoditi da bi bili sretni, velikom većinom takvi ljudi nikad ne nađu sreću, jer njihov um stvara predrasude o tome što čini sreću i takvi ljudi svoj život provedu u lutanju, a jedina želja koja se ikada ostvari je želja koja dolazi iz srca.

Mnogi misle da žele iz srca, ali želja koja dolazi iz srca ne priča previše, nego stvara energetsku vibraciju koju univerzum prepoznaje kao nešto čisto i iskreno i upravo zato što je iskreno i čisto nagrađuje sa svime što se nalazi u toj želji, ali nikada ne daje sve od jednom, nego daje postepeno, te vi za to trebate samo zahvaljivati i moliti da vam se da ono što vaše srce želi i ono što njemu treba.

Pustite neka vas srce vodi kroz život. Bit će teških i bolnih trenutaka za srce, ali će vaša duša biti zadovoljna, jer vaša duša je vaš mir i dobrota, a vaše srce je čista ljubav i to je jedino što vam treba u životu jer na sve navedeno dolazi i sreća. Zato otvorite svoje srce i poželite za sebe da vam je jedina želja da vaša želja dolazi iz srca, a vaše srce uvijek će željeti ono što uistinu želi i što vama uistinu treba, jer vaše srce živi od ljubavi koja dolazi od Stvoritelja i vaše srce pripada Njemu. On prepoznaje govor srca i duše. Otvorite svoje srce za Božansku energiju, jer u njoj je sve ono što vam treba. Ne dopustite da vam srce bude prazno, jer prazno srce umire u tuzi i boli.

Autor: Z. Posavec