Dovoljno je na trenutak zastati i osvrnuti se oko sebe. Dovoljno je  na trenutak zastati i pogledati istini u oči. Dovoljno je na trenutak pogledati istini u oči i vidjeti istine koje su bolne, ali nisu bolne za svakoga, već su bolne za one ljude koji vole sve oko sebe.

zahvala

Zahvala, Foto: Flickr, pasotraspaso

Puno ljudi živi na neispravan način, vodeći se vlastitim načelima i stavovima, vodeći se vlastitim odabirom, vodeći se vlastitim mislima i razmišljanjima, ali nitko to nema pravo osuditi, jer svatko ima slobodu i svoj život i o njemu treba brinuti. Ne treba brinuti o tuđem životu, već o svojem, jer jedino to je ispravno.

Svatko si treba pružiti slobodu, pa će tako i ovaj članak biti pisan na slobodan način, bez suviše kompliciranja i ulazaka u dubinu, jer najrazumljivije riječi su one koje su jednostavne i koje dolaze iz srca.

Ljudi su bića, ljudi su predivna bića, ali su predivna bića kada se vode svojim srcem, kada vole sve oko sebe, kada dio sebe daju drugima. Ljudi su predivna bića kada su u svom prirodnom stanju, a prirodno stanje organizma je opuštenost i sreća.  Možda zvuči nekome neprihvatljivo da je sreća prirodno stanje svakog ljudskog bića, ali to je uistinu tako i da bi se to doživjelo mora se živjeti kao jedna cjelina, a da bi se postala cjelina treba se “njegovati” na svim razinama svojeg bića.

Upravo u “njegovanju” na svim razinama vlastitog bića ljudi znaju najmanje i zbog toga žive teže i nekvalitetnije nego što uistinu mogu. Najveća greška koju ljudi urade je da zanemare svoju duhovnu stranu, zanemare svoje postojanje, zaborave sebe, zaborave smisao života, zaborave odakle su došli i gdje pripadaju. Zaborave živjeti vlastiti život jer su im nametnuti krivi interesi, a većina tih interesa svodi se na materijalno.

Pogledajte malo oko sebe, onako u prolazu i vidjet ćete da gotovo svi drže do svog vanjskog izgleda, da se dotjeruju ne bi li izgledali što ljepše i privlačnije i to je pohvalno, ali je pohvalno samo onda kada se o svome kompletnom biću odnosi na takav način, da mu se pruža najbolje i najljepše, a ako briga nije o kompletnom biću onda je to jako tužno, jer u konačnici svaki pojedinac tu gubi najviše, jer nije cjelina.

Nažalost, jako puno ljudi se brine više o vanjskom izgledu nego o unutarnjem. Zanemare svoju nutrinu, svoju duhovnost, svoju dušu, a tako otežavaju sebi svoj život i lutaju tražeći ono što je u njima, a traže sreću.

Svatko treba brinuti o svojoj duhovnosti, jer ona je vaša i kroz nju vi hranite svoju dušu, a tako postajete cjelina, te se duhovno čistite. Kroz brigu o svojoj duhovnosti vi se dižete na višu razinu i postajete svjesniji svojeg postojanja. Kroz duhovnost život postaje lakši, bolji i kvalitetniji, a vi se sjedinjujete sa srećom koja dolazi iz vašeg srca, te se polako povezujete u harmoniju i sklad.

Čistite svoju dušu i njegujte svoju duhovnost, jer najviše tu dobijete vi kao biće. Molite se, pomažite, činite dobra djela, volite sebe i sve oko sebe. Budite iskreni, pošteni i ponizni, budite zahvalni i pravedni. Budite mudri, mudrost je u vama samo je trebate spoznati, a sve to hrana je za vašu dušu.

Brinite o svojoj duhovnosti, jer kada bi ljudi prostim okom mogli vidjeti koliko prljavštine nose na svojoj duši, kada bi vidjeli koliko prljavštine nose u svojoj nutrini, vjerujte da bi bili pod vodom satima samo da se očiste, ali za duhovno čišćenje pomaže samo prethodno navedeno, molitva, dobra djela, pomaganje, itd. Zato brinite o svojoj duhovnosti kao što brinete o svom vanjskom izgledu i bit ćete sretni.

Autor: Z. Posavec