Kolin mineral

Nema komentara
Kolin je član obitelji B-kompleksa i lipotropik (pretvara masnoću u emulziju). Lako je topiv u vodi i etilnom alkoholu, bezbojan, …

Selenij mineral

Nema komentara
Vitamin E i selenij su sinergički, a to znači da su zajedno jači od zbroja njihovog pojedinačnog djelovanja. Oboje su …

Fosfor mineral

Nema komentara
Fosfor je prisutan u svakoj stanici našeg tijela, a za njegovo pravilno djelovanje zaslužni su vitamin D i kalcij. Sudjeluje …

Molibden mineral

Nema komentara
Koliko god da je molibden važan, izgleda da nema potrebe za dodacima, osim ako vaša hrana potječe sa siromašnog zemljišta …

Mangan mineral

Nema komentara
Mangan aktivira enzime koji su neophodni za pravilno iskorištavanje biotina, vitamina B1 i C u organizmu. Važan je za stvaranje …

Magnezij mineral

Nema komentara
Pošto tijelo samo ne može proizvesti magnezij, potrebno ga je svakodnevno unositi putem hrane, a najbolje djeluje u zajedništvu s …

Željezo mineral

Nema komentara
Željezo je od bitne važnosti za život, jer je neophodan za proizvodnju hemoglobina (crvenih krvnih zrnaca), mioglobina (crvenog pigmenta u …