J

Jagoda

Nema komentara
Jagoda ili latinski Fragaria vesca Drugi naziv: crvena jagoda, divlja jagoda Jagoda je trajna biljka koja raste u šumi, a …

Ječam

Nema komentara
Ječam ili latinski naziv Hordeum sativum Drugi naziv: ječam ozimac, ječmen, bijelo žito Ječam je rasprostranjen na svim kontinentima i …

Jela

Nema komentara
Jela ili latinski naziv Pinus sylvestris Jela spada u porodicu četinjača. To najrasprostranjenija crnogorična šumska vrsta drveća u Hrvatskoj. Naraste …