I

Iđirot

Nema komentara
Iđirot ili latinski Acorus calamus Drugi naziv: šaš, vodena sabljica, vodeni božur, kalamus, komuš To je biljka koja raste pored …

Imela

Nema komentara
Imela ili latinski Viscum album Drugi naziv: lepak, mela, melina, himela, hrastova himela Na bjelogoričnom i crnogoričnom drveću nastanio se …

Islandski lišaj

Nema komentara
Islandski lišaj ili latinski Cetraria islandica Drugi naziv: planinska mahovina, islandska mahovina, planinski mah, plućnik Islandski lišaj se često naziva …