H

Hmelj

3 komentara
Hmelj ili latinski Humulus lupulus Drugi naziv: hmeljina, melj, melika, hmel Hmelj se danas uzgaja kako kod nas tako i …

Hrast

Nema komentara
Hrast ili latinski Quercus Drugi naziv: lužni hrast, lužnjak, dubovina, rani hrast Hrast se nastanio u šumama, lugovima i gajevima …

Hren

Nema komentara
Hren ili latinski Aromarica lapathifolia Drugi naziv: hrin, ljuti hren, ren, kren To je jaka zeljasta, višegodišnja biljka koja naraste …